Dagsarkiv: marts 6, 2017


Gavial krokodillen er igen meget truet

Gharial, Gavial krokodillen, som allerede er uddød i Burma, Pakistan, Bhutan og Bangladesh er igen for nedadgående i Nepal. Chitwan nationalpark udsætter Gavial krokodiller hvert eneste år omkring Chitwan i bla. Narayani og Rapti floderne under ”World Wetland Day” og ””Wildlife Week”. Det er Kasara Crocodile Breeding Centre, der til dato har udsat tusinder gavialer til dato. Desværre er flertallet døde eller bevæget sig sydover på den indiske side af grænsen, hvor der er mere føde. Overfiskeri, dæmninger, kanal graveri og urbanisering er delvist skyld i Gavial krokodillens problemer. Af knap 1.060 udsatte dyr i 2016, var det kun muligt at tælle 198 overlevende. Gavialen har i mange år haft problemer og lavpunktet var i 2008, hvor antallet var helt nede under 100 eksemplarer. Det steg til 124 i 2013 men er igen faldet til et alarmerende og kritisk antal. En enkelt Gavial skal helst have omkring 200 km uhindret flodstrækninger, for at have fødeterritorium nok.  

Gavial krokodille