RANI POKHARI


Rani Pokhari – dronningens sø – har været et markant varemærke gennem 300 år i Kathmandu og er nu restaureret efter jordskælvet for godt fem år siden.

Den 25.000 m2 store sø ligger lige nord for Tundikhel og Ratna Park. Søen blev opført som den østlige bygrænse og har et lille nu genopført Shiva-tempel i midten.