Hvor mange rejser til Nepal?

Næsehorn i Bardia National Park, Nepal

Turismen steg med 25% i 2018 og bidragede med 241 bio. NPR eller omkring 14,5 mia. danske kroner i 2018 og skabte hele 1,05 mio. jobs i Nepal ifølge den årlige rapport fra ”World Travel and Tourism Council” i London. Det betyder, at turismen er vokset fra 3,6% af BNP til hele 7,9% af Nepals bruttonationalprodukt.

 

Den store andel er primært genereret fra hoteller, incoming agents som tur-, trekking- og ekspeditionsbureauer, fly og transport, restauranter og hjælpere. Interessant nok står nepaleserne selv for en stærkt stigende andel af turismens omsætning i Nepal, og tal peger på op mod halvdelen af den samlede omsætning som indenrigsturisme, og at omkring 5 mio. nepalesere har holdt ferie i deres eget land.

 

Prognosen for Nepal peger mod næsten 1,4 mio. job i turismesektoren i Nepal i 2029, og at der kan komme op mod 1,2 mio. rejsende i Nepal i 2019.

Ifølge Nepal Tourism Board er følgende lande på top 5:

 

Indien 16 %

Kina 12 %

USA 8 %

Sri Lanka 7 %

Storbritannien 6 %

 

Danmark stod i 2018 for omkring 0,43% af de samlede indrejser og trods en lille stigning, er der stadig meget få danskere i det lille land.