Phewa Tal – Fewa søen – er den ved at forsvinde?


Phewa Tal – Fewa søen – er den ved at forsvinde?

Fewa-søen, også kendt som Phewa Lake, er måske Nepals mest berømte sø grundet beliggenheden i Pokhara-dalen med udsigt til Annapurnabjergene. Over årene har der været stigende bekymring for søens fremtid på grund af dens formindskende vandniveau og desværre også forurening.

 

Primære årsager til den lave vandstand

  1. Sedimentaflejring: Bjergerosion fra de omkringliggende områder fører til ophobning af sediment i søen. Over tid har dette reduceret søens dybde betydeligt, hvilket har ført til et mindre vandområde, overflade. Dette er den enkeltstående største grund.
  2. Forurening: Ukontrolleret urbanisering, Pokhara er gået fra 89.000 indbyggere i 1990 til ca. 475.000 i 2023.
    Udledning af spildevand fra byen og desværre også fra den ikke styrede del af turismen har ført til alvorlig vandforurening. Dette har skadet det marine liv og den generelle sundhed i søen.
  3. Vandudtag: Overdreven udpumpning af vand til landbrug og andre formål har bidraget til at sænke vandstanden.
  4. Ændrede regnmønstre: Klimaændringer har også haft en indflydelse. Ændringer i regnmønstre, med længere tørkeperioder, har betydet, at tilstrømningen af vand til søen er blevet mindre regelmæssig.

 Fewa-søens forsvinden har vidtrækkende konsekvenser. Ud over at påvirke den lokale økonomi og skade turismen, forsvinder biodiversitet og en vigtig kilde til ferskvand.

Vi må håbe at der kommer strammere regulering og miljøtiltag, men ikke mindst også at der bliver opsat ”sedimentfæller” fra Madi og de andre floder, så der strømmer mindre sand ud i Fewa Tal

 

Her et foto fra foråret 1990 med den del af søen som allerede er forsvundet: