Bön religion


Bön

Den tibetanske buddhisme adskiller sig meget fra de andre buddhistiske retninger, er det primært på grund af de lokale traditioner, den fik på den lange vej fra Indien, uden om Himalayabjergene til Tibet. Men dels også på grund af den prebuddhistiske animist- og naturreligion bön, der herskede i Tibet og den nordlige del af Nepal..

Grundlæggeren bön Tönpa Shenrab Nipo, levede ifølge udlægningen i det 2. århundrede før Kristi. Shenrab blev født og opvokset i det mystiske kongerige, Ölmo Lungring, hvor befolkningen menes at have været på et niveau tæt på oplysningen og hvor landskabet havde en overnaturlig udstråling. Ölmo Lungring siges at have været kvadratisk rige, opdelt i ni dele. De otte yderste distrikter samledes om det inderste landskab, hvor der var et ni etagers helligt bjerg. På toppen af bjerget var kongens krone, og hver af de ni etager repræsenterede en af bön’s ni veje til at opnå oplysningen. Der er stor uenighed om hvor Ölmo Lungring lå, mange mener, det var i området omkring Mount Kailash i Vesttibet.

Da buddhismen kom til Tibet gjorde de allerede herboende, bön-ånder oprør og kæmpede mod den nye lærdom. Det skete blandt andet da Tibets første kloster i Samye skulle bygges omkring år 767. Guru Rinpoche formåede at vinde over de lokale ånder og dæmoner, samt at omvende nogle af dem til buddhismen. Siden har de to religioner formået at leve fredeligt side om side.

De umidelbare og synlige forskelle på bön og buddhismen, er at bön-po’erne går højre omkring hellige steder, hvor buddhisterne går venstre omkring. Bön’s swastika ligner et hagekors, hvor buddhismen’s er omvendt. Mange af bön’s traditioner, dæmoner og ritualer er senere blevet opslugt af den tibetanske buddhisme, hvorfor der er så mange shamanistiske riter. Bön har sin egen mantra, som lyder: Om Matri Muye Sa Le Du.

Bön er næsten udød, men har nogle få tilholdssteder tilbage, blandt andet i Dolpo i Nepal, Sikkim og i det vestlige- og sydøstlige Tibet.

Ifølge profitierne vil der engang komme en stor guru, som vil følge Shenrab’s veje og yderligere rejse ud i verden og forkynde bön’s lærdom.