Gavialer til Shukla Phanta Nationalpark


Gavialer til Shukla Phanta Nationalpark
25 gavialer (tre hanner og 22 hunner), den kritisk truet krokodillear, er blevet flyttet fra Kasara opdrætscentere i Chitwan Nationalparks til Shuklaphanta Nationalpark, hvor de er blevet udsat i Chaudhar-floden.

Dette er en del af en større bevaringsindsats i Nepal, hvor i alt 1.887 gavialer indtil nu er blevet udsat i forskellige floder. Desværre er der en lav overlevelsesrate, men er stadig vigtig.

Etableringen af gavialopdrætscentret i Kasara, Chitwan, går helt tilbage til 1978, og havde til formål udruge æg og udsætte den sjældne krokodille-art i floder, når de nåede en vis størrelse. Siden da har centret bidraget til en væsentlig øgning i antallet af gavialer i landet. Og der er en pæn succes: fra omkring 100 før centrets etablering.
En gavial (Gavialis gangeticus) er den eneste tilbagelevende fra familien Gavialidae, som ligner krokodillen, men adskiller sig ved at have det lange og smalle kæbeparti. Gavialer hører naturligt hjemme i Sydasien, især omkring floderne Ganges, Brahmaputra og Indus.
Gavialpopulationen har oplevet en dramatisk nedgang globalt, fra en anslået population på 5.000-10.000 i 1940’erne til under 200 i 1976. Gavialerne, som primært lever i ferskvandsfloder og er afhængige af fisk som deres hovedføde, og de er virkelig truet. Dette skyldes blandt andet flodforurening, mangel på fisk, og urbanisering udover ulovlig fangst, som udgør væsentlige trusler mod deres overlevelse.